Hvorfor terapi?

Header Billede Ellen Skipper

Hvorfor terapi?

Terapi handler ikke om at lave om på sig selv, men om at komme hjem til sig selv

Terapi handler ikke om at lave om på sig selv, men om at komme hjem til sig selv

Ønsket om forandring ...

Beslutningen om at gå i terapi er et meget personligt valg. Det er også et modigt valg, da man lægger en del af sit liv i en andens hænder. Man er opfyldt af et dybfølt ønske om forandring, men usikker på hvad det indebærer. Derfor kræver det mod at tage det første skridt.

At være den man er ...

Formålet med terapien er at få støtte til at turde se og mærke det, som du indeholder af tanker, følelser og kropslige fornemmelser, og om at hjælpe dig til at kunne rumme disse.

At finde meningen ...

Ofte opsøger man terapi, fordi man har det skidt, eller er træt af nogle handlemønstre, der hele tiden bremser eller blokerer for, at man kan komme videre. I terapien søger jeg at skabe rammerne for et samarbejde, der går ud på at finde meningen bag disse mønstre. For der er altid en mening i det vi gør, også selvom det synes vanskeligt at få øje på. Hvad er det, der gør, at den ensomme ikke går ud og møder mennesker? Eller hvorfor forfølger den deprimerede ikke sine drømme? Hvorfor bliver man ved med at vælge den samme type partner, som man godt ved, ikke er god for én? Hvad er meningen med det? Når vi forstår meningen med vores handlemønster, opdager man ofte, at det er en strategi, der hører fortiden til; den var god at have tidligere i livet, men nu er den med til at hindre, at man får det, man har brug for.

At leve med de givne vilkår.....

Vi lever alle med forskellige vilkår, både dem vi er givet ved fødslen, dem vi har fået gennem vores opvækst og dem vi er stødt på gennem livet. Terapi går ud på at finde de mest hensigtsmæssige og livgivende måder at leve med disse vilkår. Der er nogle vilkår, der aldrig vil kunne ændres, men vi kan ændre den måde, vi lever med dem på. At leve med sine vilkår vil sige at erkende og rumme dem. Nogle vilkår kan være meget svære at acceptere og se i øjnene, og vi bruger uforholdsmæssig meget energi på at holde dem skjult, benægte dem eller skamme os over dem. Jo mere man er i stand til at leve med sine vilkår, jo mere energi bliver frigivet til at være til stede i nuet og åbne sine sanser for ens egne lyster og behov, og tillade andre at komme tæt på."Når jeg er, den jeg er, sker forandringen"

Den paradoksale ændringsteori, Gary Yontef

Ønsker du at vide mere?