Sådan arbejder jeg

Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra et humanistisk/eksistentielt menneskesyn med afsæt i

 

  • Eksistentiel terapi
  • Somatic Experience (SE-terapi) 
  • Tilknytningsteori (NARM)

Jeg kombinerer de forskellige metoder og tilgange ud fra min fornemmelse af dig som klient, og den problemstilling, du ønsker at arbejde med. Arbejdet koncentrerer sig hovedsageligt om nuet, og når fortiden bliver inddraget, er det altid i relation til, hvordan den forstyrrer dig i nuet.

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du at vide mere?

Vi har alle brug for mening i livet, så vi kan komme overens med livets forskellige dilemmaer og vilkår. Jeg tror på, og det er min erfaring, at ethvert menneske bærer kimen til livsudfoldelse i sig; også selvom det til tider ikke føles sådan.

Den eksistentielle tilgang tager udgangspunkt i det grundsyn, at hvert enkelt menneske har et selvstændigt ansvar for sit liv, og at hvert enkelt menneske indeholder ressourcer og potentialer til at løse sine problemer. 

Det er disse ressourcer terapien hjælper dig med at finde og anvende. Ressourcerne findes i vores intellekt, følelser og kropslige sansninger.

Somatic Experiencing er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses.Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen.

Med SE metoden er det derfor muligt at frigøre spændinger fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen og ved en nænsom guided sanseproces understøtte nervesystemets naturlige bevægelse fra stress mod balance og ro. (læs mere SE-Terapi)

Tilknytningsteori

Som biologiske væsner søger vi mennesker automatisk tilknytning til mor, far eller hvem der måtte være istedet for dem. Vores tilknytningsevne er medfødt, instinktiv og livsnødvendig, og den fortsætter hele livet.

Tilknytning styres af vores basale behov for tryghed og næring. Forstyrrelser i tilknytningen kan vise sig på mange måder senere i livet, blandt andet i vores valg af og samliv med partnere og i vores måder selv at være forældre på. Terapien kan hjælpe med at afdække disse forstyrrende mønstre og derved hjælpe til, at du kan orientere dig på ny i livet.

Nyere forskning har fastslået, at mere og mere af vores udvikling styres af, hvad der sker i de første måneder og år af vores liv. At graden af sikker tilknytning påvirker udviklingen af vores hjerner og at forstyrrelser i tilknytningen påvirker vores evner til indlæring, relationsdannelser og vores fornemmelse af os selv.

I tilknytningsarbejdet, inddrager jeg derfor, udover dine tanker og følelser, også dine kropslige reaktioner. 

For i de første år af vores liv, er der ikke meget sprog og hukommelsen er ikke intakt, så sporene fra denne periode er primært til stede i vores nervesystem, som fornemmelser, uro eller ubehag i visse situationer.

Tilknytningsteori

Som biologiske væsner søger vi mennesker automatisk tilknytning til mor, far eller hvem der måtte være istedet for dem. Vores tilknytningsevne er medfødt, instinktiv og livsnødvendig, og den fortsætter hele livet.

Tilknytning styres af vores basale behov for tryghed og næring. Forstyrrelser i tilknytningen kan vise sig på mange måder senere i livet, blandt andet i vores valg af og samliv med partnere og i vores måder selv at være forældre på. Terapien kan hjælpe med at afdække disse forstyrrende mønstre og derved hjælpe til, at du kan orientere dig på ny i livet.

Nyere forskning har fastslået, at mere og mere af vores udvikling styres af, hvad der sker i de første måneder og år af vores liv. At graden af sikker tilknytning påvirker udviklingen af vores hjerner og at forstyrrelser i tilknytningen påvirker vores evner til indlæring, relationsdannelser og vores fornemmelse af os selv.

I tilknytningsarbejdet, inddrager jeg derfor, udover dine tanker og følelser, også dine kropslige reaktioner. 

For i de første år af vores liv, er der ikke meget sprog og hukommelsen er ikke intakt, så sporene fra denne periode er primært til stede i vores nervesystem, som fornemmelser, uro eller ubehag i visse situationer.

Ønsker du at vide mere?

Ønsker du at vide mere?